O Aniele Stróżu

facebook twitter

05-09-2021

Ludzie często nie myślą o aniołach. Jednak niebiescy posłańcy nigdy nie przestają myśleć o ludziach. „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł…”– czytamy w Księdze Wyjścia (Wj 23,20). Każdemu z nas został przydzielony osobisty opiekun i przewodnik – Anioł Stróż. Opiekuje się on nami od początku naszego życia aż do jego końca. Warto o nim myśleć, uświadamiać sobie, że jest zawsze obok – jest przyjacielem u naszego boku.

więcej Któż jak Bóg

Życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. „Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia” (św. Bazyli Wielki). I już na ziemi uczestniczy – przez wiarę – w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu (KKK, 336).

więcej Któż jak Bóg