O Aniołach – Opiekunach wspólnot, państw i narodów

facebook twitter

06-09-2021

Tradycja aniołów, którzy strzegą kościołów lokalnych wywodzi się z księgi Apokalipsy (Ap 1, 20). Apostoł Jan, umiłowany uczeń Pana słyszy, że ma napisać listy do „Aniołów siedmiu kościołów”. Istoty duchowe opiekujące się narodami, Ojcowie Kościoła widzieli we fragmencie Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 32,8), który greckim tłumaczeniu (Septuagincie) brzmi: „Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody i rozpraszał synów Adama, wtedy ludom wyznaczył granice wedle liczby aniołów Bożych”.

więcej Któż jak Bóg

Włączając się w tę tradycję św. Tomasz wskazuje, że choć najważniejsze jest indywidualne zbawienie każdego człowieka, to jednak żaden wymiar naszej drogi ku Bogu nie jest pozbawiony opieki i troski Jego aniołów. Dotyczy to także Kościoła, narodu, czy również innych wspólnot. Przesłanie, jakie stąd płynie brzmi następująco: Żaden naród, plemię, rodzina czy wspólnota nie jest wyłączona z opieki Bożej, nikt nie jest pozbawiony pomocy w drodze do zbawienia.

więcej Któż jak Bóg