O dniu, w którym Bóg stworzył Aniołów

facebook twitter

03-09-2021

Aniołowie, stworzeni przez Boga jeszcze przed powstaniem świata materialnego, są jednymi z najbardziej tajemniczych istot, pojawiających się na kartach Pisma św. Uczestniczą w najważniejszych momentach historii zbawienia. Ich najważniejszymi zadaniami są poznawanie, wielbienie, chwalenie i miłowanie Boga. Pełnią jeszcze jedną funkcję: opiekują się ludźmi. I choć na kartach Pisma świętego pojawiają się ponad 350 razy, o czasie ich stworzenia – Biblia wprost nic nie mówi.

zob. Któż jak Bóg

Podstawową wiedzę o niebiańskich duchach czerpiemy z Pisma Świętego, które jest przepełnione aniołami. Pojawiają się oni w snach, widzeniach, są wykonawcami woli Bożej. Bóg troszczy się o swój lud i interweniuje, gdy zachodzi potrzeba, posyłając swoje anioły. Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje, że „Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma Świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność Tradycji” (KKK, 328).

zob. Któż jak Bóg