O tym, że imię „Mi-ka-el” znaczy „Któż jak Bóg”

facebook twitter

17-09-2021

Pierwszy tekst biblijny w którym występuje imię św. Michała to Księga Daniela, dzieło o wymowie apokaliptycznej, datowane na ok. 165 r. przed narodzeniem Chrystusa. Michał jest w nim nazwany wzniosłymi tytułami „książę”; „jeden z pierwszych książąt” (Dn 10, 13), „wielki książę” (Dn 12, 1) i wzywany jako szczególny opiekun i obrońca Izraelitów. Anioł Gabriel ukazuje się prorokowi i oznajmia, że przyszedł objaśnić mu jego widzenia oraz objawić, jaka będzie przyszłość narodu żydowskiego, który znajduje się w niewoli Babilonu.

Więcej Któż jak Bóg

W tej misji Gabriel napotkał jednak wiele trudności, ponieważ Księstwo czuwające nad Persją życzyło sobie, aby wygnanie zostało przedłużone, ze względu na poprawę moralną jego protegowanych w kontakcie z narodem wybranym. Z tego powodu dwaj Aniołowie wszczęli duchową walkę. Każdy z nich pragnął przekonać Boga o słuszności swoich argumentów, aż do chwili, kiedy Michał interweniował na korzyść Gabriela i podjął się oświecenia księcia Persów.

Więcej Któż jak Bóg