O zawołaniu: „Któż jak Bóg”

facebook twitter

18-09-2021

Odnowione w 1989 r. Konstytucje Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła – podstawowy dokument określający duchowość i tożsamość michality stwierdzają, iż zawołanie św. Michała Archanioła: „Któż jak Bóg” jako wyznanie wiary, nadziei i miłości wyraża podziw, uwielbienie i kontemplację Boga Stwórcy, Zbawiciela i Uświęciciela, pobudza do gorliwości i męstwa, a nawet do walki o Bożą cześć, gdy zajdzie tego potrzeba.

Więcej „Któż jak Bóg”

Co oznacza i zawiera się w wezwaniu św. Michała Archanioła „Któż jak Bóg” (Quis ut Deus)? Święty Grzegorz z Nyssy mówi, że „niemożliwe jest przedstawienie w adekwatny sposób Boga, który przekracza wszelki rozum”. Właśnie to wyraża imię Michał, po hebrajsku Mi-Ka-El? 

Więcej „Któż jak Bóg”