Radujcie się - III niedziela Adwentu

facebook twitter

12-10-2021

III niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą „Gaudete”. Matka Kościół wzywa nas do radości, ponieważ jest już blisko Ten, na którego czekamy, czyli Mesjasz Pan. Dzisiejsza niedziela wzywa nas do zastanowienia się, czy jesteśmy szczęśliwi i czy mamy się z czego radować. Współczesny świat wymusza na nas, byśmy żyli w biegu. Na co dzień nie mamy czasu cieszyć się z obecność Jezusa w naszym życiu. Zastanówmy się nad słowami proroka Sofoniasza: „Ciesz się i wesel z całego serca”.  Co chce powiedzieć nam Bóg przez dzisiejsze czytania? Według mnie, chce przekazać nam jedną prawdę: cieszmy się z tego, że Jezus jest z nami, cieszmy się, że On nas bardzo kocha, cieszmy się ze swojego życia, a nie narzekajmy na swój los, bo szkoda na to czasu. 

W dzisiejszej Ewangelii św. Jan Chrzciciel naucza prosty lud. Wzywa do nawrócenia, przemiany myślenia, chcenia i uczucia. Jan wiedział, że by nawrócenie było trwałe nie wystarcza jednorazowe oczyszczenie z grzechów. Wzywa nas do obowiązku miłości we wszystkich dziedzinach życia, również poza pracą. Św. Jan Paweł II jako biskup krakowski powiedział: „Sprawiedliwość bez miłości jest niesprawiedliwa”. Oby nauczanie Janowe o uczciwej pracy i miłości wobec wszystkich, a zwłaszcza będących w potrzebie, nie pozostało bez echa w naszych sercach w czasie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.

Życzę Wam, abyśmy wyzwoli w sobie tę miłość i radość, którą mieli święci. Uważani za głupich tego świata, jednak byli szczęśliwi, ponieważ byli wewnętrznie wolni. Ludzie dla ludzi, otwarci, gotowi słuchać i pomagać bez doszukiwania się korzyści. Ich życie świadczy, że Pan troszczy się o nas. Gdy Chrystus przyjdzie na końcu czasów, ci, którzy w Nim szukali pocieszenia i w Nim położyli całą swą ufność, nie będą zawiedzeni. Amen  

Podobne artykuły