Rozważania Różańcowe – Światła

facebook twitter

14-08-2021

Duchu Święty, oświecaj mój umysł, umacniaj wolę. Daj, abym rozważając tajemnice życia Jezusa i Maryi, czerpał inspirację do pogłębiania swojej wiary i kroczenia tymi samymi ścieżkami co Oni. Maryjo, nauczycielko życia, wspomagaj mnie w mojej codzienności i na modlitwie, abym nie ustawał w drodze do Twojego Syna.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

 

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

 

Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3, 17).

 

Chrzest jest nowym początkiem. W życiu Jezusa był początkiem misji, którą zlecił mu Ojciec. Od tego momentu Jezus-Mesjasz z mocą zaczyna wielkie dzieło zbawiania człowieka. Dla mnie chrzest jest nie tylko nową misją, ale i nowym życiem. Daj mi, Jezu, siłę, aby nigdy nie sprzeciwić się temu, czym obdarowałeś mnie na chrzcie świętym. Odtąd jestem dzieckiem Boga, w którym Ojciec ma upodobanie. Niech na zawsze wyśpiewuję hymn dziękczynienia za to, że otworzyłeś mi drzwi do Kościoła, bo w nim pragnę żyć i umierać.

 

Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej

 

Nie mają już wina (J 2, 3).

 

Doświadczenie niedostatku na weselu w Kanie jest symbolicznym przedstawieniem niedostatku, którego doświadcza każdy człowiek. Często świadomi jesteśmy naszych potrzeb i braków. Uwierają nas, niepokoją i martwią. Nie zawsze potrafimy im zaradzić. Wsłuchajmy się w słowa, które Maryja kieruje do każdego z nas: „Uczyńcie, cokolwiek wam powie”. Tu leży recepta na wszelkie nasze niedostatki. To, co wydaje się naszym brakiem, często jest jedynie iluzją. Jedyną rzeczą, której powinniśmy się obawiać to utrata łaski uświęcającej. Jezu, pozwól mi żyć zawsze w pełni Twojej łaski.

 

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

 

Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 4, 17).

 

Jezus w Ewangelii jest w ciągłym ruchu. Dopiero krzyż go unieruchamia. Uczeń Jezusa też powinien znaleźć się w orbicie pielgrzymowania Jezusa. Tylko ciągła zmiana i rozwój dają szansę na autentyczne nawrócenie. Nie chodzi nam jednak o samodoskonalenie i osiąganie jakiejś formy doskonałości, ale pokorne naśladowanie Boskiego Pielgrzyma. Często, aby autentycznie głosić Ewangelię, muszę zrezygnować z własnych ambicji, przywilejów i pomysłów. Mam głosić Jezusa i Jego królestwo, a nie siebie. Jezu, ulecz mnie z pychy, która przesłania Twoje słowo, a wysuwa na pierwsze miejsce moją osobę. Chodzi mi tylko o to, abyś Ty wzrastał, gdy ja się umniejszam.

 

Przemienienie na górze Tabor

 

Tam przemienił się wobec nich (Mk 9, 2).

 

Czasami można ulec wrażeniu, że przemienienie było jakimś niezwykłym ukazaniem się Jezusa w chwale. Prawda jest jednak taka, że Syn Boży właśnie wtedy pokazał się w prawdziwej postaci. Bez zasłony i w pełnej okazałości zachwycił uczniów do tego stopnia, że niemal postradali zmysły. Jezu, uchroń mnie od zbytniego „uczłowieczania” Twojej działalności. Pomnóż we mnie wiarę, że nie jesteś tylko cudownym człowiekiem, ale prawdziwym Bogiem. Niech przemiana, którą ujrzeli uczniowie będzie także dla mnie zapowiedzią ujrzenia Ciebie takim, jaki jesteś naprawdę.

 

Ustanowienie Eucharystii

 

To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (…) Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22, 19-20).

 

Chleb i kielich z winem to niezaprzeczalne znaki Twojej obecności między nami. Nie wystarczyło, żeby były tylko symbolami. Chodziło o to, aby stawały się częścią nas, tworzyły komunię z Bogiem i komunię między ludźmi. Łączy nas Chrystus. Mamy w rękach dar, którego nie da się wyrazić słowami. Najcenniejszy skarb świata powierzony został w ręce ludzi. Od tej pory nie będzie już wątpliwości, że nasz Bóg jest wielki. Jezu, daj mi zawsze umieć docenić Twoją obecność między nami. W chwilach zwątpienia, trudności i zwykłej codzienności przychodzę do Ciebie i patrzę na chleb, pod którym się ukryłeś. Czekam na Ciebie, a Ty przychodzisz cicho i niepostrzeżenie.