Rozważania różańcowe ze świętymi - Tajemnice światła

facebook twitter

09-10-2019

Poniżej znajdują się rozważania różańcowe na podstawie cytatów z pism świętych. Jako modlitwę wstępną proponuję słowa, którymi modlił się św. Dominik Savio: „Maryjo, oddaję Ci moje serce. Pozwól, by ono odtąd już zawsze należało do Ciebie. Panie Jezu i Maryjo, bądźcie moimi przyjaciółmi! Proszę Was jednak, pozwólcie mi raczej umrzeć, niż gdybym miał to nieszczęście popełnić, choćby tylko jeden grzech”.

CZĘŚĆ DRUGA – TAJEMNICE ŚWIATŁA RÓŻAŃCA

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Chrzest nazywamy darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili (św. Grzegorz z Nazjanzu).

Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
W Kanie Maryja jawi się jako „wierząca w Jezusa”: Jej wiara sprowadza pierwszy „znak” i przyczynia się do wzbudzenia wiary w uczniach (św. Jan Paweł II).

Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia
Nawrócenie jest sprawą jednej chwili. Uświęcenie - dziełem całego życia (św. Josemaría Escrivá)

Przemienienie na górze Tabor
Chwała Bóstwa rozświetla oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go wobec porwanych zachwytem Apostołów, wzywa ich, aby Go słuchali i przygotowuje do przeżycia z Nim bolesnego momentu męki, aby doszli z Nim do radości zmartwychwstania i do życia przemienionego przez Ducha Świętego (św. Jan Paweł II).

Ustanowienie Eucharystii
Przyjmujcie zawsze jak najczęściej Ciało Chrystusa i Jego Krew, a przezwyciężycie wszelkie trudności w drodze; dojdziecie w końcu na górę Boga, do owego niebieskiego Jeruzalem, gdzie będziecie oglądać twarzą w twarz Tego, którego teraz domyślacie się pod postacią chleba i wina (św. Karol Boromeusz).