Słowo na I Niedzielę Wielkiego Postu (wideo)

facebook twitter

06-03-2022

Rozważanie ks. dr. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na I Niedzielę Wielkiego Postu.

 

Cover photo: Félix Joseph Barrias, „Kuszenie Chrystusa przez diabła” (1860)