Słowo na II Niedzielę Adwentu [wideo]

facebook twitter

04-12-2021

Rozważanie ks. dr. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym na II Niedzielę Adwentu