Słowo na II Niedzielę Wielkiego Postu (wideo)

facebook twitter

13-03-2022

Rozważanie ks. dr. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na II Niedzielę Wielkiego Postu.