Słowo na niedzielę Chrztu Pańskiego [wideo]

facebook twitter

08-01-2022

Rozważanie ks. dr. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na Niedzielę Chrztu Pańskiego.