Słowo na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata [wideo]

facebook twitter

21-11-2021

Rozważanie ks. dr. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 21 listopada 2021 r.