Słowo na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego [wideo]

facebook twitter

29-05-2022

Rozważanie ks. dr. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego [wideo].