Słowo na VI Niedzielę Zwykłą (wideo)

facebook twitter

13-02-2022

Rozważanie ks. dr. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na VI niedzielę zwykłą.