Słowo na VIII Niedzielę Zwykłą (wideo)

facebook twitter

27-02-2022

Rozważanie ks. dr. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na VIII niedzielę zwykłą.