Szczególny Patron Kościoła

facebook twitter

19-09-2021

Archanioł Michał w Starym Przymierzu był uważany za Opiekuna i Obrońcę narodu wybranego, zaś w po narodzeniu Chrystusa jest czczony jako patron Kościoła. Ojciec święty Jan Paweł II, podczas wizyty w sanktuarium św. Michała Archanioła na górze Gargano w 1987 roku, powiedział: „Ta walka przeciwko szatanowi, którą znamionuje postać Michała Archanioła, jest aktualna także dzisiaj, ponieważ szatan nadal jest żywy i działa na świecie…

Zob. Któż jak Bóg

W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przeciwko pokusom czasów, aby wspomagać wierzących w opieraniu się szatanowi, który jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć”.

więcej Któz jak Bóg