Wezwanie Miłości miłosiernej

facebook twitter

20-01-2024

Rozważanie ks. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na 3. Niedzielę zwykłą [video]