8 cytatów z Biblii na 100-lecie odzyskania niepodległości

Odzyskanie przez Polskę niepodległości i jej losy po 1918 roku bez wątpienia wpisują się w trudny Boży plan dla ludzkości. Wolność, którą odzyskaliśmy 100 lat temu była nie tylko darem Boga, ale i zadaniem. Była to niepodległość wymagająca, bo ponad 50 lat z tej setki nie mogliśmy korzystać z niej w pełni. Wolność okupiona krwią, potem i modlitwą stawia przed nami na kolejne 100 lat zadnie wytrwania w dobrym. Warto może zatem odnowić w nas moc ducha, którego umacnia w naszym narodzie Chrystus. Niech rozważanie 8 cytatów z Biblii pomoże nam w lepszym zrozumieniu tajemnicy wolności i życia prawdziwe chrześcijańskiego.

1 Tm 2, 1-4: Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Lb 6, 24-26: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.

Ga 5,1: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

Mk 10, 42-44: A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.

Iz 58, 4: Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.

Hbr 8, 11-12: I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana! Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego. Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie wspomnę więcej na ich grzechy.

Ga 4, 7: A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

1 J 3, 1: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.

Inne artykuły autora

Koronka "Jezu, Ty się tym zajmij"

Litania do Ojca Dolindo Ruotolo