Mojżesz na zmywaku

Ks. Grzegorz Sprysak CSMA

Prosta droga Tobiaszów

Boża pożyczka