Doświadczenie Gedeona

Ks. Grzegorz Sprysak CSMA

Sumienie pod dębem

Pałatka

Krótki wzrok

Wypluci ze świata

Ozeasz - nazywał i niósł

Chociaż to fizyce wbrew

Pomiędzy obrazem, a tekstem z ks. Liczb

Cud małej wspólnoty