Czwartek, 12 maja

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje” (J 13,20a)

Czasem Bóg posyła nas do kogoś, a czasem kogoś do nas. Jako ludzie potrzebujemy się nawzajem, by dawać świadectwo Miłości Boga względem nas. Nie zawsze jednak chcemy przyjąć czyjś gest, czyjeś słowo, czyjąś obecność i zobaczyć w niej Twoją Obecność, Panie. Nie zawsze dajemy sobie prawo poczuć pragnienie spotkania z Tobą w drugim człowieku i otworzyć swoje serce na Ciebie w nim.

„A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (J 13,20b)

Dopomóż mi, Panie służyć Ci w ciszy i pokorze, nie zapominając o tym, że to Ciebie, a nie siebie mam nieść i głosić tym, do których mnie posyłasz. Uczyń moje serce Twoim domem, zawsze otwartym na Ciebie przychodzącego do mnie - w Sakramentach, w Twoim Słowie i w drugim człowieku.

„O łaskach Pana będę śpiewał na wieki,

Twą wierność będę głosił moimi ustami

przez wszystkie pokolenia” (Ps 89,2)

Inne artykuły autora

Niedziela, 14 sierpnia 

Niedziela, 07 sierpnia

Piątek, 05 sierpnia