Czwartek, 31 marca

„…dzieła, które czynię, świadczą o Mnie” (J 5, 36b)

O różne rzeczy zabiegamy i różne rzeczy tworzymy – różne relacje, wspólnoty, rodziny, społeczności, ale też różne dzieła… Tworzymy jakiś styl pracy, nauki, bycia razem, rozmowy, a w naszych myślach powstają różne produkty naszej wyobraźni. Tworzymy też jakąś atmosferę wokół siebie. Czy możemy pozwolić sobie, by zaprosić do naszego tworzenia Stwórcę Wszechrzeczy i współuczestniczyć w Jego tworzeniu i stwarzaniu, wypełniając Jego Świętą wolę w nas i poprzez nas…?


„Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego (…) Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud” (Wj 32, 11a.14)


Panie, modlitwa człowieka, którego stworzyłeś z Miłości i do Miłości, ma moc zmienić Twoje plany i uśmierzyć Twój gniew. Dopomóż mi, proszę, przeżywać moje życie w zjednoczeniu z Tobą i pozwolić Ci stwarzać Twoje dzieła we mnie, ale też zapraszać Cię do tego, co robię i tworzę, by Twoja Święta wola wypełniała się w moim życiu każdego dnia.

Inne artykuły autora

Usłyszeć Słowa Życia

O krok od spełnienia marzeń

Bóg staje się bezbronnym Dziecięciem