Droga Krzyżowa z Miejsca Piastowego

Panie Zastępów, stajemy przed Tobą, aby rozważać tajemnicę męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Towarzyszą nam aniołowie i święci, którzy wspierają nas swoją pomocą i modlitwami. Wchodząc w tajemnicę świata duchowego i korzystając z owoców odkupienia pragniemy oddawać Tobie chwałę i wytrwać w wierności do końca.

Stacja I PRAWDA

Jezus na śmierć skazany

Przed Herodem Jezus milczy, bo jest Prawdą, której król nie rozumie. Piłat zamilkł, bo nie wie, czym jest Prawda, która została skazana na śmierć.

 

Stacja II CIĘŻAR

Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona

Belka krzyża przerasta siły zwykłego człowieka. Tylko człowiek zdolny do miłości jest w stanie ponieść ciężar cudzych grzechów.

 

Stacja III UPADEK

Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

Popchnięty przez ludzką nienawiść Jezus upada na ziemię. Czasami od krzyża cięższa jest tylko ludzka nieprawość.

 

Stacja IV MATKA

Jezus spotyka Swoją Matkę

Jezus i Maryja wspólnie pochylają się nad belką krzyża. Matka cierpi nad losem Syna, ale pozwala Mu iść dalej, bo taka jest wola Ojca.

 

Stacja V POMOC

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Szymon poczuł ciężar krzyża Jezusa. To zdecydowanie za dużo dla jednego człowieka. Przymuszony do pomocy stał się współuczestnikiem cierpienia na Drodze Krzyżowej.

 

Stacja VI OBLICZE

Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Święta Weronika jest delikatna i czuła. Ociera twarz z czułością, bo nie chce sprawić Zbawicielowi dodatkowego cierpienia. Objawia się jej moc oblicza Jezusa.

 

Stacja VII SŁABOŚĆ

Drugi upadek pod krzyżem

Drugi upadek przygniata mocniej do ziemi. Siły są coraz słabsze, ale miłość Jezusa do ludzi coraz większa. Trzeba wstać i iść dalej!

 

Stacja VIII POCIESZENIE

Jezus pociesza płaczące niewiasty

Niewiasty chciały pocieszyć Jezusa w cierpieniu, ale to On pocieszył je. Tylko ktoś, kto sam doświadczył wielkiego cierpienia jest w stanie przynieść pocieszenie innym.

 

Stacja IX NIEBO

Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Trzeci upadek uświadamia, że krzyż jest coraz większy. Zaczyna sięgać nieba, dlatego niebawem połączy ludzi z Bogiem.

 

Stacja X GODNOŚĆ

Jezus z szat obnażony

Obnażenie z szat jest powodem do kpin i szyderstwa ze strony oprawców. Kto nie szanuje ludzkiej godności, nigdy nie zrozumie na czym polega świętość ciała.

 

Stacja XI OFIARA

Jezus przybity do krzyża

Przybicie do Krzyża unieruchamia Jezusa. Pielgrzym z Nazaretu nie może wykonać już żadnego ruchu ani gestu. Nadchodzi moment złożenia ofiary.

 

Stacja XII KRZYŻ

Jezus umiera na krzyżu

Nad morzem śmierci wznosi się krzyż. Paradoks polega na tym, że śmierć Jezusa przywraca życie tym, którzy uwierzą w Syna Bożego i spojrzą w kierunku Ukrzyżowanego.

 

Stacja XIII PIETA

Jezus zdjęty z krzyża

Martwe ciało zostaje oddane Matce. Ta czule je dotyka, tak jak robiła to w Betlejem. Wtedy złożyła Jezusa w żłobie, teraz połozy Go w grobie.

 

Stacja XIV GRÓB

Jezus złożony do grobu

Nad grobem Jezusa czuwa Oko Opatrzności. Historia Jezusa nie kończy się w tym miejscu. Grób za trzy dni będzie pusty.

 

Modlitwa końcowa

Panie Jezu Chryste, radości i pociecho najwyższa, Zbawicielu i miłośniku wszystkich pokutujących, racz wspomnieć na mękę, którą wycierpiałeś, natchnij nas prawdziwą skruchą, daj nam wytrwanie w postanowieniach, zadosyćuczynienie za grzechy i wszystkich win naszych łaskawe odpuszczenie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Za udział w Drodze Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Można go ofiarować w intencji swojej lub osoby zmarłej.

ks. Mateusz Szerszeń 

Inne artykuły autora

Jak poznałem św. Michała? Zaczęło się na cmentarzu

Koronka "Jezu, Ty się tym zajmij"

Litania do Ojca Dolindo Ruotolo