Droga ucznia. Święty Piotr №10. Nauka tracenia

W każdym z nas są sprzeczne dążenia. Chcemy iść do Boga, ale czasem wybieramy przeciwną drogę. Z tego powodu uczeń Jezusa musi nauczyć się rezygnować z tego, co odciąga go od celu. O tym jest dzisiejsza medytacja – o umiejętności tracenia.

Uczyń znak krzyża i uświadom sobie, że wchodzisz w przestrzeń spotkania z Bogiem.

Proś Ducha Świętego, aby otwierał Twój umysł i serce na Słowo Boże.


SŁOWO (Mt 19, 27 – 30)

Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?» Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.


PUNCTA

1. Cóż otrzymamy?

Co kryje się w pytaniu św. Piotra: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jakie Piotr mógł mieć motywacje? Spójrz w prawdzie na motywacje, którymi Ty kierujesz się w życiu. Spójrz na dobre czyny, w których obecne są nieuporządkowane intencje. Zauważ swoje szukanie korzyści w życiu – w relacjach z ludźmi, w modlitwie, w działaniach. Oddaj to Jezusowi prosząc o oczyszczanie intencji.

2. Ze względu na Jezusa

Przyjrzyj się uważnie wypowiedzi Piotra: „opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus obiecuje nagrodę nie tym, którzy wszystko opuścili, ale tym, którzy opuścili to ze względu na Niego. Zastanów się nad tym, co opuściłeś, z czego zrezygnowałeś, ale przez własną głupotę, niedbalstwo, słabości, a nie dla Bożego powodu. Dla jakich powodów tracisz siły, czas, itp.? Czy robisz to ze względu na Jezusa i Jego wolę? Czy potrafisz zrezygnować z tego, co jest dobre dla czegoś, co jest lepsze w Bożej perspektywie?

3. Umiejętność tracenia

Jezus, odpowiadając na pytanie Piotra, kieruje jego uwagę ku celowi życia. Jest nim Bóg, Niebo, życie wieczne. Zatem Jezus uczy apostołów, że w dążeniu do Nieba trzeba będzie z czegoś zrezygnować – przede wszystkim z tego, co jest przeszkodą na drodze do tego celu. Postaw sobie pytanie: z czego powinieneś zrezygnować lub ograniczyć, aby być dobrym uczniem Jezusa idącym ku Bogu?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o swoich wnioskach. Zauważ, że Jezus nie odrzuca Piotra, który pyta o korzyści. Bóg wie, że potrzebujemy czasu i pomocy w oczyszczaniu motywacji. Podejmij postanowienie – spróbuj podjąć post od czegoś aż do następnego spotkania. Niech to będzie Twoja lekcja tracenia czegoś ze względu na Jezusa.


Ojcze nasz…


Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)