Energetyczny kop na codzienne życie

Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego jest ostatnim dniem okresu Narodzenia Pańskiego. W naszej polskiej tradycji jest to trudniejsze do zauważanie, bo drugiego lutego można śpiewać kolędy i pozostaje świąteczny wystrój. Jest to ostatni dzień w którym Kościół tak mocno akcentował przez teksty liturgiczne tajemnicę wcielenia. Od jutra wchodzimy w tzw. okres zwykły.

Dzisiaj w ewangelii widzimy Pana Jezusa, który z rąk Jana Chrzciciela przyjmuję chrzest w rzece Jordan. Niektórzy mówią, że Jezus wszedł do wody nie po to, żeby obmyć z siebie grzech („Jezus był do nas podobny we wszystkim  oprócz grzechu” 2 Kor 5, 21), ale żeby wszystkie grzechy wziąć na siebie. Jezus słyszy następnie słowa Ojca „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie” Mk 1, 11 i po nich idzie pełnić swoją misję.

Ważne jest żebyśmy uświadomili sobie, że do nas Bóg mówi te same słowa: Ty jesteś moim ukochanym dzieckiem Ty mi się podobasz! Jakże inaczej wtedy idzie się przez życie. Dzisiaj być może jest ten dzień, żebyś wreszcie zauważył, że ON mówi ci to, przez swoje Słowo które stało się i staje się Ciałem.

ps Jeżeli masz dziecko, to proszę podejdź dziś uściskaj je i powiedz, że kochasz je kochasz i jest dla Ciebie ważne. Jeden przytulas nie naprawi wszystkiego, ale może zacząć coś pięknego.

Inne artykuły autora

Do kogo jest Ci bliżej?

Energetyczny kop na codzienne życie

James Bond, św. Rita i Trudne życzenia