Jezus przybywa do świątyni w ramionach Matki

Dziś, 2 lutego, obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, znane także jako święto Matki Bożej Gromnicznej.

Jest to także Dzień Życia Konsekrowanego. Głęboki sens tego święta przybliża nam kard. C. M. Martini: „Jeśli w dzień Bożego Narodzenia pasterze, a później mędrcy ruszyli w drogę, by spotkać się z Jezusem, to dzisiaj sam Jezus przejmuje inicjatywę, by wejść do świątyni naszego serca. Ewangelicznym obrazem tego jest Jego przybycie do świątyni w Jerozolimie w ramionach Matki. Przychodzi z pokorą, z czułością, z łagodnością dziecka. Spotyka się tu ze swoim ludem, którego przedstawicielami są Symeon i Anna. Symeon to ktoś, kto słucha słowa, kto stawia Boga na pierwszym miejscu, a Duch Święty obiecuje mu, że zobaczy Mesjasza. Wiedziony natchnieniem Ducha Świętego udaje się do świątyni, widzi Dziecię, bierze je w ramiona i błogosławi Boga. Symeon ujrzał zbawienie, doznał zbawczego piękna, trzymając na ręku Jezusa, który przyszedł, by wyzwolić nie tylko swój lud, ale wszystkie narody”.

Inne artykuły autora

Jezus kocha naszym sercem

Bolesna próba św. Józefa

Bóg nam Syna dał