Litania Ojca Mateusza

Boże, Tobie zawierzam to wszystko, co stawiasz na mojej drodze życia. Przyjmij moją modlitwę i wszystkie dobre intencje z nią związane. Wspomóż swoją łaską, aby nie pobudzała mojej pychy, ale przemieniała mnie w myśleniu i umacniała w działaniu na większą chwałę Bożą.

Panie, usłysz me wołanie

Chryste, pospiesz mi na pomoc

Panie, zmiłuj się nad nami

 

Za Twoją obecność dziękuję Ci, Boże

Za Twoją dobroć

Za Twoje słowo

Za Twoją czułość

Za Twoją cierpliwość

Za Twoją łagodność

Za Twoje miłosierdzie

Za Twoją troskę

Za Twoją miłość

Za Twoje błogosławieństwo

Za nieobecność na modlitwie przepraszam Cię, Boże

Za moją złość

Za moje kłamstwa

Za moją obojętność

Za moją niecierpliwość

Za mój gniew

Za moje potępianie innych

Za moje lenistwo

Za moją pychę

Za moje złe słowa

O pogodę ducha proszę Cię, Boże

O wytrwanie w dobrym

O łagodne usposobienie

O ducha modlitwy i kontemplacji

O wyciszenie wewnętrzne

O dar milczenia

O gorliwość w posłudze

O mądrość w działaniu

O otwartość na natchnienia

O odwagę i dzielność w poglądach

Moim bliskim i krewnym błogosław Panie

Moim współbraciom w kapłaństwie

Moim współbraciom w zakonie

Moim spowiednikom

Moim przyjaciołom

Moim dobrodziejom

Moim penitentom

Moim parafianom

Mojej ojczyźnie

Moim nieprzyjaciołom

 

W swojej dobroci przepuść nam Panie!

W swojej cierpliwości wysłuchaj nas Panie!

W swoim miłosierdziu zmiłuj się nad nami!

Inne artykuły autora

O wymiarach ludzkiej cierpliwości

Odkryj wartość kierownictwa duchowego

Kręte drogi niewiary