Nasze wyobrażenia o Bogu

„Następny przyszedł i rzekł: Panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym” (Łk 19, 20-21a)

Czasem boimy się Jezusa. Właściwie boimy się bardziej swoich wyobrażeń o Nim, budowanych na bazie doświadczeń z różnymi osobami, niż Jego Samego.  Bywa tak, że to, co było dla nas raniące i trudne w relacji z człowiekiem, mocno wpływa na nasz stosunek do Boga, powstrzymując nas przed bliskością z Nim. Z lęku przed Bogiem może wyzwolić nas tylko doświadczenie Jego Miłości.

„Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało to i zostało stworzone” (Ap 4,11)

Bądź uwielbiony, Wszechmogący i Miłosierny Boże, który stworzyłeś nas z Miłości i dla Miłości. Bądź uwielbiony we mnie i w każdej mojej relacji od poczęcia do teraz. Bądź uwielbiony Stwórco Wszechświata, który pochylasz się nade mną z niezwykłą czułością i delikatnością każdego dnia, lecząc moje zranienia i dając mi w Ofierze Całego Siebie. Stwarzaj mnie codziennie na nowo i udzielaj mi Swojej łaski, bym umiał pomnażać złożone we mnie Dary i wypełniać moje powołanie do rzeczy wielkich i do rzeczy małych. 
Przemieniaj mnie, Panie, by doświadczenie spotkania ze mną nie było nigdy dla nikogo raniące i bym w każdej, najdrobniejszej sprawie i chwili mojego życia dochowywał zawsze wierności Tobie.

 

#myśliosłowie 

Więcej: FB https://www.facebook.com/michalici 

Instagram https://www.instagram.com/michalici/

Inne artykuły autora

O losie pszenicznego ziarna (1)

Kim Jestem dla Ciebie?

Usłyszeć Słowa Życia