Niedziela, 15 maja  2022 r.

 „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,  34)

Różne rzeczy dajemy innym i różne rzeczy inni nam dają. Czasem dajemy coś też sami sobie. Nie wszystko jednak, co ktoś nam daje i co sobie sami dajemy, warto jest wziąć i nie wszystko trzeba dawać. Kryterium jest Miłość dana nam przez Boga – dobrze jest rozeznać, na ile to, co dajemy i otrzymujemy jest uczestnictwem w niej.

„Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35)

Panie, przyjdź do mego serca i przemieniaj je, by napełniając się Twoją Miłością, potrafiło kochać nie tak, jak daje świat, ale tak, jak Ty, Panie mnie ukochałeś. Spraw, proszę, bym umiał(-a) widzieć moje życie w świetle Twego Słowa i dawać innym dobre rzeczy, będące wyrazem mojego życia w Tobie i uczestnictwa we wzajemnej Miłości Ojca i Syna, do której zapraszasz mnie w każdego dnia.

„Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył” (Ps 145, 8-9)

Inne artykuły autora

O losie pszenicznego ziarna (1)

Kim Jestem dla Ciebie?

Usłyszeć Słowa Życia