Nowa jakość życia

Chcesz cieszyć się głębią i pięknem Uroczystości Wszystkich Świętych przez cały rok? Jest to całkiem możliwe!

Rozważaj więc tajemnice chwalebne różańca świętego, pielęgnuj serdeczne nabożeństwo do Maryi, przyjaźnij się z Aniołami i Świętymi. Papież Benedykt XVI zapytany przez dziennikarza o Niebo, odrzekł: „Powiem najpierw kilka słów o życiu wiecznym. Z biblijnego punktu widzenia jest ono «nową jakością życia», w pełni zanurzonego w Bożej miłości, wyzwolonego od zła i śmierci. Jest ono komunią ze wszystkimi braćmi i siostrami, mającymi udział w tej samej odwiecznej Miłości, jaką jest Bóg. Św. Paweł powie: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują». Św. Paweł usiłuje zapewnić, że Bóg, Stwórca i umiłowany Ojciec człowieka, przygotował dla wszystkich, którzy dostąpią zbawienia, Ojczyznę, wyposażoną w nadzwyczajne dobra, które przekraczają wszelkie możliwości naszego poznania”.

Inne artykuły autora

Jezus kocha naszym sercem

Bolesna próba św. Józefa

Bóg nam Syna dał