O stoickich zasadach - komentarz

Ostatni wpis o praktykowaniu katolickiego stoicyzmu wzbudził duże zainteresowanie, a wśród niektórych zaniepokojenie. Całą sprawę postanowiłem jeszcze raz przemyśleć i poddać 12 zasad stoika-katolika ocenie Pisma Świętego i tradycji Kościoła. Odpowiedź na pytanie, czy między stoicyzmem, a katolicyzmem istnieją punkty styczne nasuwa się sama. Poniżej podaję stare zasady z nowym komentarzem.

 • Żyj tak, jakbyś umarł, ale został wrócony do życia i każda chwila życia była darem

Stoickie „melete thanatou” to nic innego jak powtarzane od wieków w zakonach Memento mori. Co więcej sam ks. Piotr Pawlukiewicz w jednym z kazań powiedział: „Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz”.

 • Każdej osobie okazuj uprzejmość i dobroć

Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu: nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność (Tt 3, 1-2).

 • Nie czytaj książek dla zabawy, ale abyś był lepszy

Jednym z tradycyjnych środków rozwoju duchowego jest czytanie duchowne. Nie jest ono tym samym, co jakiekolwiek czytanie książek z dziedziny religijnej (o. Piotr Rostworowski EC)

 • Przebaczaj, ale nie żądaj przebaczenia

Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy (Mt 18,21-22).

 • Staraj się poznać jak najwięcej opinii na dany temat

Wiele jest dróg, którymi człowiek może zmierzać do lepszego poznania prawdy, a przez to czynić swoje życie coraz bardziej ludzkim. Wrodzoną cechą umysłu ludzkiego jest skłonność do zastanawiania się nad przyczyną zjawisk. (Jan Paweł II, encyklika Fides et Ratio)

 • „Wybierz sobie Katona”. Zadawaj sobie pytanie: Co zrobiłby ktoś inny (dla stoików był to Katon, dla katolika Jezus Chrystus) na moim miejscu?

W całości: Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa.

 • Praktykuj ascezę i ubóstwo

W trzeciej tajemnicy fatimskiej mowa jest o aniele, który woła: „Pokuty, pokuty, pokuty!”.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3).

 • Zawsze bierz pod uwagę najgorszy scenariusz

Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju (Łk 14,31).

 •  Pamiętaj o rzeczach, których nauczyłeś się od innych i bądź im za to wdzięczny

Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę (Hbr 13,7).

 • Wstawaj rano najwcześniej jak to możliwe

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. (Mk 1,35).

 • Zażywaj chłodnych kąpieli

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym (Mk 1,6).

 • Nie czyń nieprawości i nie mów nieprawdy

Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu,  aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość (2 Tes 2,11-12).

Inne artykuły autora

Lubię ks. Sopoćkę

Godność