O święta cierpliwości…

Wśród powszechnych problemów, zaniedbań i grzechów często na pierwszą linię wysuwa się brak cierpliwości. Brakuje nam cierpliwości do dzieci, współmałżonka, pracowników, pracodawców, współbraci, ludzi w kolejce, kierowców, lekarzy, księży i wielu wielu innych. Każdy z nas zapewne doświadcza tego nieprzyjemnego stanu, który chce przyspieszać pewne sprawy, łatwiej się z nimi godzić i wreszcie trzymać nerwy na wodzy, bo przecież za niecierpliwością często idzie złość. Już Marek Aureliusz prosił: „Boże, daj mi cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem w stanie. Daj mi siłę, bym zmieniał to co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego”. No dobrze, ale jak Biblia podchodzi do kwestii cierpliwości?

Poniżej proponuję kilka fragmentów z Biblii Tysiąclecia, które do cierpliwości się odnoszą i o cierpliwości traktują. Być może staną się one inspiracją do poszukiwań duchowych i zaowocują cnotą.

 • Biada wam, którzy straciliście cierpliwość: cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi? (Mądrość Syracha 2:14)

 • Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. (Ewangelia Mateusza 18:26)

 • Czy starczy mi sił, aby przetrwać? Jakiż tu cel cierpliwości? (Księga Hioba 6:11)

 • Człowiek gniewliwy wznieca kłótnie, a cierpliwy spory łagodzi. (Księga Przysłów 15:18)

 • Cierpliwy jest lepszy niż mocny, opanowany - od zdobywcy grodu. (Księga Przysłów 16:32)

 • Lepszy jest koniec mowy niż jej początek, lepszy jest umysł cierpliwy niż pyszny. (Księga Koheleta 7:8)

 • Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali. (List do Rzymian 12:12)

 • Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego ale jak napisano: Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga. (List do Rzymian 15:3-7)

 • Okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków. (2 list do Koryntian 6:4)

 • Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia /wywołanego/ żądzą na świecie. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. (2 List Piotra 1:4-8)

 • Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! (1 List do Tesaloniczan 5:14)

 • Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej! (2 List do Tesaloniczan 3:5)

 • Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. (2 List do Tymoteusza 2:12)

 • A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. (List do Hebrajczyków 6:15)

 • Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. (List Jakuba 5:8)

Inne artykuły autora

Lubię ks. Sopoćkę

Godność