Piątek, 08 kwietnia

„Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?” (J 10,32)

Czasem złościmy się na Jezusa. Nie jest nam łatwo widzieć dobro, które otrzymujemy z Jego rąk, ale koncentrujemy się bardziej na tym, co trudne i z czym jest nam ciężko. Życie w zjednoczeniu z Bogiem to zaproszenie Go do wszystkich swoich doświadczeń, również tych, których nie chcemy, i umiejętność zobaczenia w nich śladów Jego Obecności i Jego łaski. Życie w zjednoczeniu z Bogiem to przyjmowanie wszystkiego z Jego rąk i przeżywanie tego według Jego Świętej woli.

„Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże” (J 10,35a)

Panie, naucz mnie przeżywać moje życie w świetle Twego Słowa, bym mógł(-a) poczuć się dzieckiem Boga i umiał(-a) widzieć dobro, którym mnie obdarzasz i dostrzegać Twoją Obecność przy mnie nawet w trudnych doświadczeniach, których tak często nie rozumiem i którym tylko Ty możesz nadać sens.

„Miłuję Cię, Panie, Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo,
mój Wybawicielu.
Boże, Skało moja, na którą się chronię,
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono.
Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę” (Ps 18,2-3, Jr 20,12b)

Inne artykuły autora

Usłyszeć Słowa Życia

O krok od spełnienia marzeń

Bóg staje się bezbronnym Dziecięciem