Piątek, 20 maja

„Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem” (J 15, 16a).

Dobrze jest móc wybierać, decydować, zastanawiać się i mieć na coś wpływ. Dobrze jest też móc doświadczać bycia wybranym, chcianym, upragnionym. Jezus mówi o wybraniu każdego z nas. Jego wybór był jeszcze przed naszym wyborem, Jego pragnienie przed naszym pragnieniem, Jego Miłość przed naszą miłością.

„…i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16b).

Panie, Ty nazywasz nas przyjaciółmi i jesteś naszym największym Przyjacielem. Otwieraj moje serce na Twoją Miłość, bym czerpiąc z niej uczył(-a) się kochać i by w moich relacjach i w moim życiu mogły powstawać trwałe owoce Twojej Miłości.

Inne artykuły autora

Niedziela, 14 sierpnia 

Niedziela, 07 sierpnia

Piątek, 05 sierpnia