Piątek, 29 kwietnia

„…zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11,25b)

Proste serce, proste słowa, proste gesty, proste plany, proste czyny, prosta droga… Prostota nasycona wiarą, nadzieją i miłością – do tego zachęca nas Jezus. W prostocie życia jest głębia ducha – głębia, którą wypełnia i zamieszkuje sam Bóg.

„…uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11,29b)

Jezu, przyjdź do mego serca i zamieszkaj w nim, by przemieniane Twoją Kochającą Obecnością, stawało się ciche i pokorne, na wzór Serca Twego. Prostuj drogi mojego życia – moje relacje, moje myśli, uczucia, pragnienia, decyzje i wybory, by – dzięki Twojej łasce - prowadziły mnie zawsze do Ciebie.

„On odpuszcza wszystkie twoje winy 
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby, 
obdarza cię łaską i zmiłowaniem” (Ps 103,3-4)

Inne artykuły autora

Niedziela, 14 sierpnia 

Niedziela, 07 sierpnia

Piątek, 05 sierpnia