Piątek, 6 maja

„Jezus powiedział do Tomasza: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6)

Różne są rodzaje dróg i do różnych miejsc nas prowadzą. Różne cele realizujemy chodząc tymi drogami i różne uczucia na nich przeżywamy. Nie jest łatwo wybrać właściwy kierunek i się nie zagubić – rozpoznać, która droga prowadzi ku śmierci, a która ku życiu. Nie jest łatwo zobaczyć swoje zagubienie bez Twej łaski i światła Twego Słowa, Panie.

„Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. (…) A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu” (14,9b.13)

Jezu, pozwól mi zobaczyć Cię na moich drogach, choćby najbardziej zaplątanych. Pozwól mi doświadczyć Twojej łaski, bym był(-a) w stanie przeżywać moje życie w świetle Twego Słowa, zawsze kierując się ku Ojcu poprzez Ciebie, który Jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.

Inne artykuły autora

Niedziela, 14 sierpnia 

Niedziela, 07 sierpnia

Piątek, 05 sierpnia