Poczuć Życie w sobie

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją” (Łk 20, 38)

Możemy poczuć życie, gdy nasze serce bije w rytm Serca Twego, Panie; gdy oddychamy Twoim Duchem; karmimy się Twoim Słowem i Twoim Ciałem; gdy w naszych żyłach płynie Twoja Krew.
Możemy poczuć życie, gdy żyjemy w Tobie, a Ty, Panie, żyjesz w nas.

„Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Niechaj skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej” (2 Tes 3, 3.5)

Przyjdź do mego serca, Panie i umacniaj mnie. Umacniaj mnie i strzeż od wszelkiego zła, bym nie szukał życia tam, gdzie go nie ma, ale żył tylko dla Ciebie, pełniąc Twoją Świętą wolę i mając nadzieję na zmartwychwstanie w Tobie.

„Strzeż mnie jak źrenicy oka, 
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, 
ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem”
(Ps 16, 8.15)

 

Więcej: Kilka myśli o Słowie  #myśliosłowie 

FB https://www.facebook.com/michalici 

Instagram https://www.instagram.com/michalici/

Inne artykuły autora

O losie pszenicznego ziarna (1)

Kim Jestem dla Ciebie?

Usłyszeć Słowa Życia