Poniedziałek, 04 kwietnia

„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12)

Nie zawsze wiemy, że są chwile i sytuacje, w których chodzimy w ciemności. Idziemy za światłami i gwiazdami, które nie są światłością, mając na coś nadzieję i jakiś swój plan. Nie jest dobrze oceniać sytuację „według zasad tylko ludzkich” (J 8, 15). Żeby żyć, potrzebujemy światła życia, a jest nim Jezus.

 „Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23, 4)

„Wiekuisty Boże, który znasz to, co jest ukryte, i wiesz wszystko, zanim się stanie” (Dn 13, 42) wzbudź we mnie wiarę żywą, bym szukał(-a) tylko Ciebie, a mając poczucie Twojej Kochającej Obecności umiał(-a) korzystać ze światła Twego Słowa i żyć na Twoją chwałę.

Inne artykuły autora

O losie pszenicznego ziarna (1)

Kim Jestem dla Ciebie?

Usłyszeć Słowa Życia