Poniedziałek, 16 maja

„…proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie” (J 17,20-21a)

W podzielonym świecie, podzielonych społeczeństwach i wspólnotach, w podzielonych rodzinach, w podzielonych domach, w podzielonym sercu - jak odnaleźć jednego Ducha, Twojego Ducha, Panie…? Jak stanowić jedno z innymi, gdy tak niewiele trzeba, żebym i ja sam(-a) był wewnątrz podzielony, rozbity i targany przez różne emocje, zranienia, napięcia i stresy?

Stanowić jedno z innymi w Bogu to otworzyć się na Miłość Boga i pozwolić jej scalać i kształtować nasze serce i nasze życie. Stanowić jedno z innymi w Bogu to kochać drugiego człowieka mocą Miłości Boga w nas. Stanowić jedno z innymi w Bogu to tworzyć wspólnotę Ducha z tymi, których kochamy i którzy nas kochają Miłością Ojca i Syna, do której jesteśmy zaproszeni.

„Objawiłem im Twoje Imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich” (J 17,26)

Jezu, objawiaj mi Imię Ojca i zanurzaj mnie w Jego Miłości, by scalała i ocalała moje podzielone i pogubione serce. Spraw, Panie, by Twoja Obecność we mnie otwierała mnie na tych, których mi powierzasz i do których mnie posyłasz, i mocą Twojej Miłości pomagała mi stanowić z nimi jedno w Tobie.

„Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach” (Ps 34,2)

Inne artykuły autora

Niedziela, 14 sierpnia 

Niedziela, 07 sierpnia

Piątek, 05 sierpnia