Poniedziałek, 23 maja

„Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. (…) To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze” (J 15, 26 – 16, 1)

W dzisiejszych czasach nie jest trudno się załamać. Kryzys wiary w Boga i człowieka, kryzys relacji, bliskości, zaufania, przyjaźni, miłości, budowania więzi, kryzys tożsamości i sensu życia, kryzys wartości, a do tego niestabilność w świecie zewnętrznym. Wszystko to nie sprzyja rozwojowi życia wewnętrznego. Jezus przewidział to i nie zostawił nas z tym samych. Wysyła nam Ducha Świętego, by nas umacniał i świadczył o Nim w nas.

„Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie” (J 16, 3)

Duchu Święty, Duchu Prawdy, Pokoju i Miłości, który przychodzisz do mnie z każdym Słowem Boga, otwieraj moje serce na Twoje Dary i umacniaj mnie w głębszym poznaniu Ojca i Syna, bym z Twoją pomocą przechodził(-a) przez wszystkie kryzysy i załamania. Dopomóż mi, Panie, bym nie tracił(-a) Ducha i umiał(-a) zawsze, i pomimo różnych przeszkód, świadczyć o Tobie.

Inne artykuły autora

Niedziela, 14 sierpnia 

Niedziela, 07 sierpnia

Piątek, 05 sierpnia