Poniedziałek, 25 kwietnia

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony” (Mk 16, 16a)

Uwierzyć Jezusowi… Pomimo wojny na Ukrainie, pomimo cierpienia w sercu, poważnej choroby, nieszczęścia, nieudanych decyzji i wyborów, pomimo wszystkich zwątpień i pokus, które przychodzą. Pomimo, a może właśnie dlatego, że tak jest i że w tak wielu sprawach potrzebujemy Cię, Panie.

„Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16, 17-18)

Panie, przyjdź do mego serca i uczyń je Swoim Domem, by mocą Twojej Kochającej Obecności napełniło się wiarą, nadzieją i miłością. Przyjdź do mego serca i przemieniaj je, bym czując moc Twojego Zmartwychwstania, umiał(-a) być Twoim świadkiem aż po krańce Ziemi.
„Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, 
moimi ustami Twą wierność będę głosił
przez wszystkie pokolenia” (Ps 89,2)

Inne artykuły autora

Niedziela, 14 sierpnia 

Niedziela, 07 sierpnia

Piątek, 05 sierpnia