Radykalny

Często zachęcam ludzi do tego, aby przeczytali raz w roku przynajmniej jedną z czterech ewangelii. Od początku do końca. Nie jest to jednak pomysł z kategorii „challange duchowy”, ale bardzo potrzebna praktyka religijna, która pozwala na lepsze zrozumienie ewangelii, a co za tym idzie samego Jezusa.

Każda z ewangelii różni się w formie przekazu i języka, jakim posługuje się autor. Każdy z ewangelistów próbuje przedstawić historię Jezusa i jego nauczanie w sposób sobie tylko właściwy. Pokazuje to, że uczniowie różnie zapamiętywali Jezusa i każdy z nich nawiązywał z Nim niepowtarzalną relację. Dla jednego to przede wszystkim mesjasz, który zapowiedziany był przez starotestamentalne proroctwa (św. Mateusz). Drugi pragnie w czytelnikach wzbudzić wiarę i otworzyć wspólnotę na narody pogańskie (św. Marek). Wreszcie mamy do czynienia z autorem, który kładzie nacisk na miłosierdzie Jezusa (św. Łukasz) i teologiem, który czerpie inspiracje z głębi przynależności do Boga i Kościoła (św. Jan).

Jest jednak pewien wspólny mianownik, który łączy cztery ewangelie. To radykalizm Jezusa i ostrość przekazu, którym się posługuje. Po przeczytaniu całości ewangelii nie ma się żadnych wątpliwości, że jest to opowiadanie o Chrystusie i to On stanowi serce przepowiadania ewangelistów. Jezus ukazany jest jako postać wyjątkowa, która odróżnia się od innych nauczycieli i proroków. Orędzie, które głosi nie pozostawia żadnych wątpliwości i jednocześnie wydaje się trudne do przyjęcia, bo domaga się nie tylko otwarcia uszu, ale także zmiany postawy życiowej. Radykalizm Jezusa wynika z głoszenia prawdy, a ta zawsze domaga się postawienia rzeczy na ostrzu noża. Nią ma tu miejsca na warianty pośrednie, ale wszystko jest „tak – tak, nie – nie”. Zapewne taka postawa często zniechęcała słuchaczy Jezusa, ale wybór prawdy zawsze niesie ze sobą poważne konsekwencje. Jezus ewangeliczny to Jezus radykalny, który chce przyciągnąć wszystkich do prawdy, bo wie, że tylko ona może wyzwolić człowieka

Wpis zainspirowany książką: Matthew Kelly, Rediscover Jesus, Beacon Publishing 2015.

Inne artykuły autora

Teleturniej

Piekło zamarzło

Serce matki