Różaniec 2022: ŚWIATŁA

Rozważania z bł. Bronisławem Markiewiczem. Wybór z pism: ks. Mateusz Szerszeń

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Ty mnie miłujesz – niepojęty Boże. Ty chcesz, by Ojciec Niebieski był przeze mnie pochwalony – jaka dobroć niesłychana. Ty pragniesz mojej miłości, mojego serca nędznego: chcesz je objąć i zamknąć w Twoim Sercu, oddaję się Tobie zupełnie do rozporządzenia: wiem komu  się powierzyłem. Na tym miejscu, tyle służyć i w tym stopniu, i w ten sposób służyć chcę, jak Ty Panie i Ojcze, chcesz ode mnie!

 

Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej

Maryja – Matka moja, życzliwie i z radością mnie słucha. Żaden bliski ani przyjaciel tak mnie nie kocha, jak Matka Maryja. W nieszczęściu, w zwątpieniu, w smutku ucieknę się do Maryi. W pokusie, w grzechach, pospieszę do Maryi, ponieważ Maryja jest ucieczką grzeszników. Uproś mi święte wytrwanie, uproś mi miłość ku Twojemu Synowi i ku Tobie, Matko moja, tak godna kochana. Kocham Cię, Królowo nieba i mam nadzieję kochać Cię zawsze.

 

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Najwspanialszą rzeczą jest iść za Chrystusem. Są różne stany w Kościele. Ten stan jest doskonalszy, który jest podobniejszy Chrystusowi. Ten, kto chce być większy w królestwie niebieskim, niechaj stanie się mniejszym. Świętość jest miłością Boga i ten jest świętym, co posiada więcej miłości Bożej

 

Przemienienie na górze Tabor

Bez pokory, bez zamiłowania upokorzeń, Pana Jezusa nie znajdziesz ani modlitwą, ani postem, ani płaczem, ani czuwaniem. Świecić mam światłem Jezusa, szczególniej cichością i pokornym sercem, wiarą i miłością – cnotami Pana Jezusa tak, żeby Bóg miał stąd chwałę, a nie ja. Żeby na każdym miejscu po mnie zostały ślady dobrych uczynków i przykładów.

 

Ustanowienie Eucharystii

Najwyższa czynność moja Msza Święta: już większej godności na świecie nie osiągnę, ani w niebie nawet. Najświętsza Maryjo, Matko Boża módl się za mną, abym zawsze godnie sprawował tę straszliwą ofiarę. Przez Ofiarę Mszy Świętej stoimy wyżej nad Aniołów i nad Najświętszą Pannę. Będę żyć, jakbym żył w ostatniej chwili życia: tak się będę modlić, tak będę Mszę odprawiać, tak moje obowiązki spełniać, tak z ludźmi postępować. Z Chrystusem jestem przybity do krzyża.

Inne artykuły autora

Gość Radia Warszawa 20.09.2023

Jak wyglądał Jezus?

Cuda Wielkiego Zawierzenia