Sobota, 02 kwietnia

„Odpowiedzieli im faryzeusze: Czyż i wy daliście się zwieść?” (J 7 4,7)

Nie jest trudno dać się zwieść komuś lub czemuś – jakiejś idei, pomysłowi, koncepcji, reklamom, promocjom, mówcom, politykom, ale też swoim emocjom czy instynktom lub drugiemu człowiekowi w bezpośredniej relacji z nim. Słowo Jezusa to Słowo Prawdy, bo On sam jest Prawdą. Jedyne Słowo, któremu można w 100% zaufać.

 „Pan mnie pouczył i zrozumiałem; wtedy przejrzałem ich postępki” (Jr 11, 18)

 „Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia” (Ps 7,10), dopomóż mi, proszę przeżywać moje życie w świetle Twego Słowa, by to Ono wskazywało mi kierunek i nadawało sens temu, co robię i co wybieram. Chroń mnie przed tym, co nie jest z Prawdy, bym umiał wystrzegać się choćby pozorów zła i przeżywać moje życie na Twoją chwałę.

Inne artykuły autora

Usłyszeć Słowa Życia

O krok od spełnienia marzeń

Bóg staje się bezbronnym Dziecięciem