Środa, 27 kwietnia

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16)

Miarą każdej miłości jest ofiara – wyraz tego, co możemy w imię tej miłości poświęcić, ofiarować, dać, nie oczekując w zamian niczego, ale stwarzając szansę na zaproszenie Boga i przeżywanie naszych relacji w zjednoczeniu z Nim.

„Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,17)

Boże, który umiłowałeś nas do końca w Ofierze Krzyża Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naucz mnie kochać i żyć dla Miłości. Przyjdź do mego serca i przemieniaj je, by było zdolne do ofiary miłej Tobie i stawało się Twoim Domem.

„Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi” (Ps 34,4-5)

Inne artykuły autora

Niedziela, 14 sierpnia 

Niedziela, 07 sierpnia

Piątek, 05 sierpnia