Św. Ireneusz z Lyonu to była tęga głowa

Biskup Ireneusz zasłynął jako przekaziciel nieskazitelnej nauki chrześcijańskiej. Z zapałem zwalczał błędy doktrynalne i pielęgnował w Kościele skarb, jakim była tradycja apostolska. Jako Ojciec Kościoła odegrał ważną role w historii Kościoła Zachodniego. Poniżej proponuję kilka cytatów z jego pism.

  1. Nie jest konieczne szukanie prawdy u innych, skoro jest ona tak łatwo dostępna w Kościele.
  2. Co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę. Śmierć przyszła przez Ewę, życie zaś przez Maryję.
  3. Tego Ducha Świętego Pan obiecał nam posłać jako Pocieszyciela, aby nas przygotował dla Boga. Jak bez wody nie da się zaczynić suchej mąki i wyrobić z niej jednego ciasta i jednego chleba, tak i my nie możemy stać się jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która przychodzi z nieba.
  4. Chwałą Boga jest człowiek żyjący.
  5. Kościół w Rzymie posiada tradycję od Apostołów i wiarę opowiadaną ludziom, a dochodzącą aż do nas drogą kolejnego następstwa biskupów. Z tym bowiem kościołem dla jego naczelnego zwierzchnictwa musi się zgadzać każdy kościół, tj. wszyscy zewsząd wierni, bo w nim przez tych, co są zewsząd, zachowała się Tradycja Apostolska.
  6. Zadaniem chrześcijan jest nic innego, jak nieustanne bycie przygotowanym na śmierć.
  7. Nawet najlepszy mówca spośród rządców Kościoła nie powie niczego innego, niż to zostało przekazane (nikt bowiem nie jest większy od Mistrza); także słaby w mowie nie pomniejszy tradycji.
  8. W swojej nieskończonej miłości Chrystus stał się tym, kim jesteśmy my, abyśmy my stali się w pełni tym, kim jest On.
  9. Chociaż na świecie różne są języki, to jednak jedna jest i ta sama moc tradycji. I nie inaczej wierzą, i nie inaczej uczą te kościoły, które zostały założone w Germanii, i te, które istnieją w Irlandii, i te, które istnieją wśród Celtów, i te, które są na Wschodzie, i te, które są w Egipcie, i te, które są w Libii, i te, które zostały założone w środku świata; jak słońce, dzieło Boga, jedno i to samo jest na całym świecie, podobnie i przepowiadanie prawdy wszędzie jaśnieje i oświeca wszystkich ludzi, którzy chcą dojść do poznania prawdy.

Inne artykuły autora