Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Niedziela, 05 czerwca

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze” (J 14, 16)

W dzisiejszym świecie nie jest trudno poczuć się opuszczonym, samotnym czy nierozumianym. Tempo życia nie sprzyja pogłębianiu relacji, często nawet z osobami, które uznajemy za bliskie i na których nam zależy. Bliskość Boga jest bliskością na zawsze. Duch Święty poprzez Słowo Boże chce zamieszkać w każdym z nas.

„On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 26)

Maryjo, naucz mnie czekać na Ducha Świętego z sercem otwartym i rozmodlonym, tak jak czekałaś z Apostołami. Rozbudź we mnie pragnienie Boga, bym umiał trwać z wiarą, prosząc o Ducha każdego dnia i w każdej chwili mojego życia.

Duchu Święty, Paraklecie, doprowadź mnie do Prawdy, która jest Bożą Prawdą, do Nadziei, która jest Bożą Nadzieją i do Miłości, która jest Bożą Miłością. Niech natchnione przez Ciebie Słowo żyje we mnie i stwarza mnie stwarza mnie na obraz Boży każdego dnia, by moje serce stawało się Twoją Świątynią, a moje życie wydawało owoce Twojej Miłości we mnie.

Inne artykuły autora

Niedziela, 14 sierpnia 

Niedziela, 07 sierpnia

Piątek, 05 sierpnia