Wiara – kluczem do zbawienia

Co mówi Jezus Chrystus o sobie? “Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z Nieba” (J 6, 51); “Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6).

Obydwie wypowiedzi rozpoczynają się od słów: “Ja jestem”, które wskazują na Jego tożsamość. W Piśmie Świętym słowa “Ja jestem” natychmist kierują nas do Księgi Wyjścia i określają “Boga”. Gdy Bóg objawił się Mojżeszowi, powiedział: “Jestem, Który Jestem”. I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was»” (Wj 3, 14). Jezus jest Chlebem z Nieba, a dawcą tego Chleba jest Ojciec niebieski. Bóg nam Go daje dlatego, że nas miłuje: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Bóg ze swej strony uczynił wszystko, aby nas zbawić, ponieważ nas “kocha”. A nam, istotom rozumnym, dał klucz do ręki, którym jest “wiara”. Gdy go posiadamy i nim się posługujemy, dostąpimy zbawienia. Gdy go utracimy lub zlekceważymy, narazimy się na wieczne potępienie.

Inne artykuły autora

Jezus kocha naszym sercem

Bolesna próba św. Józefa

Bóg nam Syna dał