Wtorek, 07 czerwca

„Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 14a)

Nie jest łatwo świecić nie swoim światłem, ale Światłością Boga, dzięki której widzimy swoją drogę do Niego; kochać Jego Miłością, którą obdarowuje nas każdego dnia; karmić się Jego Pokarmem w Sakramentach i Bożym Słowie; żyć Jego życiem ukrytym w naszym życiu; dzielić się Nim, a nie sobą… To nie jest możliwe bez Twojej łaski, Panie.

„Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16)

Panie, przyjdź do mego serca i przemieniaj je, bym umiał(-a) otwierać się na wszystkie Dary Twej Miłości i czując smak Twojej Obecności we mnie, stawał(-a) się Twoją solą dla Ziemi i Twoim Światłem dla świata, według Twojej Świętej woli i na Twoją chwałę.

Inne artykuły autora

O losie pszenicznego ziarna (1)

Kim Jestem dla Ciebie?

Usłyszeć Słowa Życia