Wtorek, 12 kwietnia

„Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz” (J 13,38)

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że każdy nasz wybór to zaparcie się Jezusa lub pójście za Nim. Albo coś nas zbliża do Niego, albo oddala. Pragnienie serca i dobre chęci nie wystarczą – potrzeba dużej siły woli i łaski, by wybierać roztropnie. Jezus wstawia się za nami do Ojca, ale też szanuje nasze wybory, tak jak uszanował wybór Judasza i zaparcie się Piotra.


 „Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię” (Iz 49,1)


Panie, Ty mnie znasz od założenia świata, bo stworzyłeś mnie i powołałeś do życia z Miłości i do Miłości.  Nie zawsze chodziłem(-am) Twoimi ścieżkami, ale pomimo tego, jaki(-a) jestem i ile razy zaparłem się Ciebie, Ty nigdy się mnie nie zaparłeś i nigdy nie zapomniałeś o mnie. Dodawaj mi sił, bym umiał(-a) roztropnie wybierać i już nigdy nie zaparł(-a) się Ciebie. Dziękuję Ci za dar Twojej Kochającej Obecności przy mnie i za Twoją wierną Miłość aż po krzyż.


„Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, 
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, 
od łona matki moim opiekunem” (Ps 71,1-2)

Inne artykuły autora

Usłyszeć Słowa Życia

O krok od spełnienia marzeń

Bóg staje się bezbronnym Dziecięciem